لیست مشاغل مورد نیاز شرکت آسان خرید تازه‌بازار
عنوان شغلی حداقل مدرک
تحصیلی مورد نیاز
جنسیت سابقه کار مرتبط
صندوقدار دیپلم مرد / زن بدون نیاز به سابقه کار
سوپروایزر صندوقداران لیسانس مرد / زن حداقل یک سال
مدیر داخلی لیسانس مرد حداقل سه سال
متصدی امور بازرگانی لیسانس مرتبط مرد / زن حداقل یک سال
مسئول خرید لیسانس مرتبط مرد / زن حداقل یک سال
مدیر مالی فوق لیسانس مرتبط مرد / زن حداقل سه سال
کارشناس حسابداری لیسانس مرتبط مرد حداقل یک سال
سرپرست انبار لیسانس مرد حداقل سه سال
پیک موتوری دیپلم مرد حداقل یک سال
راننده با وانت دیپلم مرد بدون نیاز به سابقه کار
متصدی حفاظت و انتظامات دیپلم مرد/زن حداقل یک سال
نگهبان دیپلم مرد حداقل یک سال
پارکبان دیپلم مرد بدون نیاز به سابقه کار
قصابی گوشت قرمز دیپلم مرد حداقل دو سال
متصدی قطعه بندی مرغ دیپلم مرد حداقل دو سال
متصدی واحد ماهی و محصولات دریایی دیپلم مرد حداقل دو سال
متصدی میوه و سبزی دیپلم مرد حداقل دو سال
کارگر ساده دیپلم مرد / زن بدون نیاز به سابقه کار
کارگر خدماتی زیر دیپلم مرد / زن بدون نیاز به سابقه کار
آشپز دیپلم مرد حداقل سه سال
قناد دیپلم مرد حداقل سه سال
نانوا دیپلم مرد حداقل سه سال
وردست آشپزی یا قنادی یا نانوایی دیپلم مرد حداقل یک سال
کاردان تاسیسات دیپلم مرد حداقل سه سال
فروشنده واحد آرایشی دیپلم مرد / زن حداقل یک سال
کارشناس IT لیسانس مرتبط مرد / زن بدون نیاز به سابقه کار
کارشناس بهداشت لیسانس مرتبط مرد / زن بدون نیاز به سابقه کار
دکتر دامپزشک دکتری مرد / زن بدون نیاز به سابقه کار
کارشناس منابع انسانی لیسانس مرد / زن حداقل یک سال
کارشناس حقوقی لیسانس مرد / زن حداقل یک سال
منشی لیسانس زن حداقل یک سال

ثبت درخواست استخدام در
فروشگاه‌های زنجیره‌ای «تازه بازار»

مشخصات فردی
نام
نام خانوادگی
شماره ملی
وضعیت تأهل
تاریخ تولد
وضعیت خدمت سربازی
اطلاعات تماس
شماره تلفن ثابت
شماره تلفن همراه
آدرس دقیق محل سکونت
اطلاعات تحصیلی و کاری
آخرین مدرک تحصیلی
مدت فعالیت
محل کار قبلی
نوع فعالیت (سِمت)
ردیف شغلی
متقاضی ردیف شغلی
میزان حقوق درخواستی
توضیحات تکمیلی
لطفاً توجه داشته باشید که تکمیل تمامی فیلدها ضروری است. لطفاً مشخصات درخواستی را نیز با دقت درج نمایید، چرا که امکان ویرایش مشخصات پس از ارسال وجود ندارد. در صورت لزوم و پس از بازبینی مشخصات ارسالی با شما تماس خواهیم گرفت.